ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

O31 - ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ไทย - อังกฤษ - วัดชันสูตร.pdf
O31 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ไทย - อังกฤษ - วัดชันสูตร.pdf